התארגנות לתערוכה בינלאומית במצבים של חוסר וודאות

התארגנות לתערוכה בינלאומית במצבים של חוסר וודאות  – וירוס הקורונה מאת  : אדריכל אילן מידר   מנכ”ל מידר אדריכלים בע”מ בימים אלו שהחשש מהתפשטות ווירוס הקורונה גורם לביטול רב של תערוכות בינלאומיות רבות, נשאלת השאלה איך על החברות המציגות בתערוכות מתוכננות או השוקלות להשתתף בתערוכה להיערך במצב של חוסר ודאות קיים אנסה בכתבה זו לענות על…

How to minimize lost at the uncertainty Corona Virus situation for firms, participating in International Trade Shows

By: Architect Ilan Meidar,CEO Meidar Architects Ltd, and International Consultant for trade shows market These days, with the fear of the spread of the Corona virus causing many international exhibitions to be canceled, the question arises as to whether the companies exhibiting at planned exhibitions or considering participating in the exhibition should be held in…