התארגנות לתערוכה בינלאומית במצבים של חוסר וודאות

התארגנות לתערוכה בינלאומית במצבים של חוסר וודאות  – וירוס הקורונה מאת  : אדריכל אילן מידר   מנכ”ל מידר אדריכלים בע”מ בימים אלו שהחשש מהתפשטות ווירוס הקורונה גורם לביטול רב של תערוכות בינלאומיות רבות, נשאלת השאלה איך על החברות המציגות בתערוכות מתוכננות או השוקלות להשתתף בתערוכה להיערך במצב של חוסר ודאות קיים אנסה בכתבה זו לענות על…